Portfolio

Een greep uit ons werk

De ene keer draait het om optimale bescherming, de andere keer staat kostenbesparing centraal. Of het zijn vooral de logistieke processen die het ontwerp bepalen. Niet zelden gaat het om een combinatie van deze en andere zaken. Een greep uit ons werk.

We Cherish Industrial Products

DATALOGGER MET GPS-GEGEVENS

Omschrijving

Functie: Het vastleggen van meerdere parameters (bijv. trilling, schok, temperatuur, valhoogte, vochtigheid) tijdens transport gerelateerd aan de tijd en GPS-positie.

Doel: Inzicht krijgen van de werkelijke omstandigheden en handlingscondities door de hele transport en logisitieke keten. Hiermee kunnen tevens structurele schades nader worden onderzocht

Portfolio

VERPAKKING VOOR SERVICE ENGINEERS

PRESENTATIEVERPAKKING

MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKING VOOR EEN INDUSTRIELE HEATER

HANDLING HULPMIDDEL

SPANNINGSVRIJE OPSLUITING

ZOUTNEVELTESTER

VAL-OPSTELLING

DATALOGGER MET GPS-GEGEVENS

TRILTAFEL

PrevNext 33 COMPRESSIETESTER