Optimaal beschermd
Packaging development

Over het ontwerpen van verpakkingen
voor industriële producten.
Uw product is niet voor niets úw product. Uw kerncompetentie en dus niet die van ons. Maar als het gaat om de optimale bescherming van dat product, dan moet u bij ons zijn. Wij nemen alle zorgen op dat gebied van u over. Op basis van uw eisenpakket ontwikkelt IPS een verpakking die voor die bescherming zorgt. We brengen die beschermingseisen in balans met andere voorwaarden waaraan uw verpakking moet voldoen, zoals onderscheidend vermogen. De verpakking ontwikkelen we tijdens een gefaseerd proces.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde elementen. Dat verkort de doorlooptijd en maakt de verpakking en de ontwikkeling kosteneffectief. Over kosteneffectief gesproken: we voorkomen schade die ontstaat wanneer uw producten beschadigd raken. Meetbare schade, maar ook onmeetbare als gevolg van aantasting van uw imago.

We Cherish Industrial Products