De ene keer draait het om optimale bescherming, de andere keer staat kostenbesparing centraal. Of het zijn vooral de logistieke processen die het ontwerp bepalen. Niet zelden gaat het om een combinatie van deze en andere zaken. Een greep uit ons werk.

Klimaatkamer

Klimaatkamer

Omschrijving

Functie: Het simuleren van de invloed van extreme temperatuurwisselingen en vochtigheid op een product.

Doel: Goed inzicht verkrijgen in de werking en betrouwbaarheid van een product onder extreme omstandigheden.
Het simuleren van de invloed van temperatuurwisselingen en vochtigheid op verpakt en onverpakt product.

Testing portfolio