De ene keer draait het om optimale bescherming, de andere keer staat kostenbesparing centraal. Of het zijn vooral de logistieke processen die het ontwerp bepalen. Niet zelden gaat het om een combinatie van deze en andere zaken. Een greep uit ons werk.

Datalogger met GPS-gegevens

Datalogger met GPS-gegevens

Omschrijving

Functie: Het vastleggen van meerdere parameters (bijv. trilling, schok, temperatuur, valhoogte, vochtigheid) tijdens transport gerelateerd aan de tijd en GPS-positie.

Doel: Inzicht krijgen van de werkelijke omstandigheden en handlingscondities door de hele transport en logisitieke keten. Hiermee kunnen tevens structurele schades nader worden onderzocht.
 

Testing portfolio