Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde elementen. Dat verkort de doorlooptijd en maakt de verpakking en de ontwikkeling kosteneffectief. Over kosteneffectief gesproken: we voorkomen schade die ontstaat wanneer uw producten beschadigd raken. Meetbare schade, maar ook onmeetbare als gevolg van aantasting van uw imago.