Vooral voor de industrie

IPS is groot geworden als verpakkingsspecialist voor de industriële markt. Een verpakking voor de industriële markt richt zich primair op de functies bescherming en logistiek. Daarbij is een integrale samenwerking binnen de bedrijfsketen van belang. Ook relevant: we zorgen met standaardisatie en innovatie voor besparing van kosten.Producenten van consumptiegoederen weten IPS ook te vinden. Voor deze markt geldt immers: wie voldoet aan de bijzonder strenge en specifieke eisen van de industriële markt is op bepaalde gebieden ook succesvol in de consumentenmarkt. En voegt daar voor die markt kennis aan toe.