Algemene Voorwaarden

Op al onze opdrachten is van toepassing De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005, welke verkort wordt aangehaald als "DNR 2005" en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 5 oktober 2004 onder nummer 139/2004.